Bhuiyan Tower at Tongi

Center Point at Tongi

Dream Tower at Airport

Friends Garden at Tongi

Gladiolus Tower at Uttara

Green Garden at Uttara

Kawlar Palace at Airport

Lake Drive Paradise at Uttara

Mosarraf Villa at Mohammadpur

Nest at Uttara

North Palace at Uttara

Orchid at Uttara

Paradise Home at Tongi

Rose Garden at Uttara

Royal Palace at Uttara

Royal Tower at Tongi

South Palace at Uttara

Spring Garden at Tongi

Tower20 at Tongi

Turag palace at Tongi